0
ลด 10%
ฝึกคัดอักษรญี่ปุ่น
รู้จักอักษรญี่ปุ่นชนิดต่าง ๆ วิธีเขียนอักษรภาษาญี่ปุ่น การเขียนเสียงควบและเสียงกัก
หนังสือ72.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ฝึกคัดอักษรญี่ปุ่น" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่กำลังศึกษาหรือผู้ที่สนใจได้รู้จักกับตัวอักษรญี่ปุ่น ทั้งฮิระงะนะและคะตะคะนะ เรียนรู้การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกหัดคัดตัวอักษรญี่ปุ่นในรูปแบบตารางที่แสดงลำดับการคัดอย่างถูกต้อง ทำให้รู้หลักในการคัดและฝึกฝนการคัดได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

สารบัญ

บทที่ 1 เรียนรู้อักษรญี่ปุ่น

บทที่ 2 คัดอักษรฮิระงะนะ
- ฝึกเขียนเสียงขุ่น
- ฝึกเขียนเสียงกึ่งขุ่น
- ฝึกเขียนเสียงพยัญชนะซ้อน
- ฝึกเขียนเสียงควบ
- ฝึกเขียนเสียงยาว

บทที่ 3 คัดอักษรคะตะคะนะ
- อักษรคะตะคะนะเสียงขุ่นและเสียงกึ่งขุ่น
- ฝึกเขียนเสียงพยัญชนะซ้อน
- ฝึกเขียนเสียงควบ
- ฝึกเขียนเสียงยาว

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877749608 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 190 x 263 x 3 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน