0
ฝึกคัดไทยลายมือสวย แบบประสมคำ พร้อมเกมเสริมปัญญา
อ่านออกเขียนได้ด้วยการเรียนรู้วิธีประสมคำแบบง่าย ๆ ในเบื้องต้น เหมาะสำหรับเด็ก 3 ปีขึ้นไป
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    อ่านออกเขียนได้ด้วยการเรียนรู้วิธีประสมคำแบบง่ายๆ ในเบื้องต้น ไปกับ "ฝึกคัดไทยลายมือสวย แบบประสมคำ พร้อมเกมเสริมปัญญา" เล่มนี้ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ โดยเริ่มตั้งแต่การรู้จักพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว สระไทย 32 ตัว แล้วจึงเพิ่มการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นในเรื่องการประสมคำ พร้อมเกมเสริมทักษะเพื่อทบทวน บทเรียน เนื้อหาทั้งหมดจะช่วยเพิ่มทักษะในการอ่านออกเขียนได้ ปูพื้นฐานวิชาไทยซึ่งเด็กจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพสุงสุด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099301855 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 210 x 290 x 5 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน