0
ฝึกคัด-อ่าน-เขียน เรียนภาษาไทย พยัญชนะ สระ ตัวสะกดและวรรณยุกต์
ปูพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทย ผ่านการฝึกคัด ฝึกอ่าน ฝึกเขียนพยัญชนะไทย สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เข้าใจในภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปูพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทย ผ่านการฝึกคัด ฝึกอ่าน ฝึกเขียนพยัญชนะไทย สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เข้าใจในภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

สารบัญ

- ฝึกคัด-อ่าน-เขียน เรียนพยัญชนะ
- ฝึกคัด-อ่าน-เขียน เรียนสระ
- ฝึกคัด-อ่าน-เขียน เรียนมาตราตัวสะกด
- ฝึกคัด-อ่าน-เขียน เรียนวรรณยุกต์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757418966 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 212 x 293 x 5 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน