0
ฝึกคิดพิชิตสอบ คณิต ป.5 มั่นใจเต็ม 100 +เฉลย
เก่งคณิต คิดได้เร็ว แบบ All-in-1 สรุปเนื้อหาเข้ม ครบตามหลักสูตร ตัวอย่างเข้าใจง่าย และเทคนิค วิธีคิดลัด โจทย์ปัญหา และแสดงวิธีทำแบบฝึกหัดท้ายบท ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.5 ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ที่มาพร้อมกับตัวอย่างและวิธีคิดลัดเชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพิ่มโอกาสในการฝึกฝนให้รอบด้านไม่ว่าจะเป็น หลักคิด การคำนวน และการตีโจทย์ปัญหาด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย เสริมความเข้าใจให้มากกว่าด้วยแนวข้อสอบท้ายบท และมาพร้อมกับเฉลยแยกเล่ม ที่ช่วยให้สะดวกต่อการฝึกฝนด้วยตนเองพร้อมคำอธิบายละเอียดช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 เศษส่วน
บทที่ 2 การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน
บทที่ 3 ทศนิยม
บทที่ 4 การบวก การลบ การคูณทศนิยม
บทที่ 5 แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น สถิติ และความน่าจะเป็น
บทที่ 6 การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ กำไร ขาดทุน
บทที่ 7 มุม
บทที่ 8 เส้นขนาน
บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 10 รูปสามเหลี่ยม
บทที่ 11 รูปวงกลม
บทที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. สรุปเนื้อหาและวิธีคิดลัดครบตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง 2560)
2. แบบฝึกหัดหลากหลายทั้งโจทย์คำนวนและโจทย์ปัญหา
3. เฉลยละเอียดแบบแยกเล่ม เพื่อให้สะดวกต่อการฝึกฝนด้วยตนเอง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161008941 (ปกอ่อน) 488 หน้า
ขนาด: 189 x 253 x 32 มม.
น้ำหนัก: 1150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน