0
ฝึกทักษะเก่งคณิต ป.5
หมั่นฝึกฝน พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ แบบฝึกหัดละเอียดครบทุกเนื้อหา เหมาะสำหรับ ฝึกทบทวนบทเรียน เตรียมตัวสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน
หนังสือ223.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นให้ต่อเนื่องจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 ซึ่งมีเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้

สารบัญ

บทที่ 1 เศษส่วน
บทที่ 2 ทศนิยม
บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
แบบฝึกหัดภาคเรียยนที่ 1
บทที่ 4 บัญญัติไตรยางศ์
บทที่ 5 ร้อยละ
บทที่ 6 เส้นขนาน
บทที่ 7 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แบบฝึกหัดภาคเรียนที่ 2

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306409 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 12 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน