0
ฝึกน้องเก่งเชาวน์ ด้วยเกมจับคู่หรรษา
สนุกหรรษากับเกมจับคู่ที่จะช่วยเสริมเชาวน์ ฝึกทักษะ ให้น้องๆ มีความช่างสังเกต รู้จักคิดวิเคราะห์ หาเหตุผล สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีไหวพริบ ลับสมองให้ฉับไว เพื่ออนาคตที่กว้างไกลทางการศึกษา
หนังสือ160.55 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757419024 (-ไม่ระบุ) 0 หน้า
สำนักพิมพ์เพลย์ ทู เลิร์น, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน