0
ฝึกลูกพูดภาษาอังกฤษให้เก่งได้ทุกวัน ด้วยประโยคง่าย ๆ
ฝึกให้น้อง ๆ เป็นเด็กสองภาษา ด้วยการปูพื้นฐานตั้งแต่วัยประถมต้น หมั่นฝึกฝน สนทนาประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์มากมาย สามารถสื่อสารกันภายในครอบครัว
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านบทสนทนาในเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การขอบคุณ การแสดงความรู้สึก ฯลฯ เพื่อฝึกให้น้อง ๆ เป็นเด็กสองภาษา มั่นใจในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และในอนาคตได้ พร้อมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อให้น้อง ๆ นำไปใช้ในการเรียน และสามารถใช้ในการสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย

สารบัญ

Unit 1 : How have you been? คุณเป็นอย่างไรบ้าง
Unit 2 : What''s your name? คุณชื่ออะไร
Unit 3 : Where are you from? คุณมาจากไหน
Unit 4 : Asking Directions การถามทิศทาง
Unit 5 : Do you know the address? คุณรู้ที่อยู่ไหม
Unit 6 : Asking about Location การถามเรื่องตำแหน่งที่ตั้ง
Unit 7 : I'm Hungry ฉันหิว
Unit 8 : Ordering Food การสั่งอาหาร
Unit 9 : The food Tastes great อาหารรสชาติเยี่ยม
Unit 10 : Asking About Food การถามเรื่องอาหาร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757419895 (ปกอ่อน) 108 หน้า
ขนาด: 192 x 214 x 8 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ซันไชล์ดเลิร์นนิง, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน