0
ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 101 ชั่วโมง
ฉบับพิเศษ ได้ทั้งพูด อ่าน เขียน คำศัพท์ ครบวงจรในเล่มเดียว
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นี่คือหนังสือที่จะช่วยให้การสนทนาภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆ เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ Part 1 "Conversation vs Grammar" เรียนรู้ไวยากรณ์แบบสนทนา Part 2 "Conversation Usage in Daily Life" บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และ Part 3 "Vocabulary" ศัพท์น่ารู้ ให้อ่านฝึกสนทนาด้วยตัวเองไปทีละขั้น เรียงตามลำดับจากบทแรกไปถึงบทสุดท้าย นอกจากนี้บทสนทนาทุกบทมีคำอธิบาย แปลความหมายของศัพท์ และไวยากรณ์ รวมทั้งมีคำอ่านให้ทุกบท เพื่อง่ายต่อการฝึกฝนออกสำเนียง ในส่วนสุดท้าย เป็นคำศัพท์น่ารู้ที่ผู้เขียนได้รวบรวมมาไว้ให้ท่านผู้อ่าน เพราะคำศัพท์ยิ่งรู้มากยิ่งมีประโยชน์กับตัวเอง

สารบัญ

Part 1 : Conversation VS Grammar เรียนรู้ ไวยากรณ์แบบสนทนา
- Articles : "a" "an" "the" (คำนำหน้า)
- การตั้งคำถามด้วย Verb (กริยา)
- Can (สามารถ)
- การใช้ Do
ฯลฯ

Part 2 : Conversation Usage in Daily Life บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- Good Morning (สวสัสดีตอนเช้า)
- Good Afternoon (สวสัสดีตอนบ่าย)
- Good Evening (สวสัสดีตอนเย็น)
- Good Bye (คำลาจากกัน)
ฯลฯ

Part 3 : Vocabulary ศัพท์น่ารู้
- Personal Information (ข้อมูลส่วนตัว)
- Relationship (ความสัมพันธ์)
- Status (สถานภาพ)
- Human (มนุษย์)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164414235 (ปกอ่อน) 552 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 26 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์Dดี, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน