0
ฝึกอังกฤษ 4 ทักษะ พูด เขียน อ่าน แปล
เรียนรู้และเก่งภาษาอังกฤษรอบด้าน 4 ทักษะ ทั้งการพูด เขียน อ่าน แปล ครบ! จบในเล่มเดียว
ผู้เขียน ทีม Life Balance
หนังสือ189.05 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มาฝึกฝนภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วในทุกด้าน ทั้งการอ่าน เขียน พูด แปล กันเถอะ!

    สำหรับ "การอ่าน" นั้น คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการเรียน การทำงาน ส่วน "การพูด" จะได้เรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์เบื้องต้นที่ควรพูด และ "การเขียน" เป็นเรื่องราวของทักษะการเขียนที่ไม่ควรมองข้าม ไวยากรณ์เบื้องต้นที่ควรรู้ พร้อมเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ปิดท้ายด้วย "การแปล" นำเสนอการแปลภาษาอังกฤษที่คุณสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษหลากหลายทักษะด้วยตัวเอง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการทำงาน

สารบัญ

Part 1 Reading : การอ่าน
- Main idea ใจความหลัก
- Reading Techniques เทคนิคการอ่าน

Part 2 Speaking : การพูด
- Greeting การทักทาย
- Introduction การแนะนำตัว
- Farewell การบอกลา
- Time เวลา
- Talking on the Phone คุยโทรศัพท์
ฯลฯ

Part 3 Writing : การเขียน
- Parts of Speech ชนิดของคำ
- Tense กาล
- Sentence Structure โครงสร้างประโยค
- Passive Voice กรรมวาจา
- Types of Writing ประเภทของการเขียน
ฯลฯ

Part 4 Translation : การแปล
- What is Translation? การแปลคืออะไร?
- Meaning การวิเคราะห์ความหมายของคำและสำนวน
- Types of Translation ประเภทของการแปล
- Translation for Particular Types of Writing การแปลสำหรับงานเขียนประเภทต่างๆ
- Translation Tips เคล็ดลับการแปล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163812254 (ปกอ่อน) 616 หน้า
ขนาด: 146 x 212 x 30 มม.
น้ำหนัก: 695 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน