0
ฝึกอ่านฝึกเขียนเรียนรู้ ก-ฮ
บัตรช่วยฝึกอ่านฝึกเขียน ก-ฮ ช่วยสร้างทักษะในการเรียนรู้ภาษาไทยทั้ง การอ่าน และการเขียนพยัญชนะและเลขไทย ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างง่าย ๆ และนำไปใช้ได้จริง
ราคาพิเศษ160.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "ฝึกอ่านฝึกเขียนเรียนรู้ ก-ฮ" บัตรช่วยฝึกอ่านฝึกเขียน ก-ฮ ช่วยสร้างทักษะในการเรียนรู้ภาษาไทยทั้ง การอ่าน และการเขียนพยัญชนะและเลขไทย ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างง่าย ๆ และนำไปใช้ได้จริง ในกล่องประกอบด้วยบัตรคำ 56 ภาพ แบ่งเป็น 44 ตัวพยัญชนะไทย และ 10 ตัวเลขไทย พร้อมคู่มือการเรียนการสอน บัตรภาพพยัญชนะมีภาพและพยัญชนะกำกับชัดเจนเพื่อใช้ในการฝึกอ่าน บัตรภาพพยัญชนะมีเส้นกำกับบอกทิศทางชัดเจนเพื่อใช้ในการฝึกเขียน ภาพประกอบสีสันสดใสกระตุ้นความสนใจ ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลและวัยที่เริ่มหัดอ่านเขียน

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8858278003818
ขนาด: 110 x 143 x 27 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน