0
ฝึกอ่านและเขียน ชุด เก่งภาษาไทย เล่ม 1
สำหรับเด็ก ตรงตามหลักสูตรใหม่ (อักษรไทยแบบหัวกลมตัวเหลี่ยม)
หนังสือ33.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกอ่านละเขียน ชุด "เก่งภาษาไทย" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเด็กในทุกๆ วัย ได้ใช้เป็นแบบในการฝึกอ่าน ฝึกสะกดคำ และฝึกเขียนพยัญชนะในภาษาไทย ตั้งแต่ ก -ฮ โดยเน้นให้เด็กได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ จากการคัดตามรอยประตัวพยัญชนะด้วยวิธีคิดที่ถูกต้อง สวยงาม เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีลายมือที่สวยและอ่านง่าย และได้ฝึกการสะกดคำไปพร้อมๆ กับการคัดลายมือ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858736505427 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 3 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อักษรา ฟอร์ คิดส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน