0
ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนสนุก ก-ฮ และสระ
แบบฝึกคัดเขียนพยัญชนะไทยและสระ พร้อมคำตัวอย่างและกิจกรรมทบทวนเสริมการเรียนรู้ภายในเล่ม
ผู้เขียน ล.ลิงลอยลม
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย ที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกคัด ฝึกเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ และสระ เรียนรู้การผสมคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมมีกิจกรรมทบทวนเสริมการเรียนรู้ภายในเล่ม ที่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757422789 (ปกอ่อน) 56 หน้า
ขนาด: 210 x 293 x 4 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Think for Kids
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน