0
ฝึกเขียน เรียนรู้ภาษาไทย ก-ฮ เล่ม 3
แบบฝึกเสริมประสบการณ์สำคัญด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หนังสือ38.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ฝึกเขียน เรียนรู้ภาษาไทย ก-ฮ เล่ม 3" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนด เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสโดยการสังเกต อ่านออกเสียง ฝึกเขียนตัวอักษรตามมาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พร้อมเสริมคำศัพท์ต่าง ๆ ซึ่งจัดไว้เป็นหมวดหมู่เนื้อหาในเล่มใช้หลักการและแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 7275563291568 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 3 มม.
น้ำหนัก: 125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โลกหนังสือ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน