0
ฝึกเด็กให้เป็น "อัจฉริยะ" ตามแนวทางพระพุทธเจ้า
เป็นที่ทราบดีในยุคนี้ว่า "อัจฉริยะนั้นสร้างได้" แต่จะมีคุณธรรมนั้นสร้างยากกว่า จะเป็นการดีไหม ที่จะเดินตามอัจฉริยะต้นแบบที่ดีที่สุดในโลกคือ "พระพุทธเจ้า" เพราะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด และได้ผลที่สุดด้วย
ผู้เขียน อิทธิปัญโญ
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในการเลี้ยงดูเด็กในปัจจุบัน โลกแห่งการศึกษาและโลกแห่งการเรียนรู้นั้นมีการแข่งขันที่สูง และมีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ค่านิยมที่พ่อแม่มักจะปลูกฝังให้ลูกคือ ขอให้ลูกเป็นคนเก่ง มีการศึกษาที่สูง และเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นหลักประกันถึงความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคต หมายความว่า พ่อแม่พยายามที่จะฝึกหรือสร้างความเป็น "อัจฉริยะ" ให้เกิดขึ้นกับตัวลูกด้านใดด้านหนึ่ง แต่อัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ ต้องเก่งทั้งทางโลกและทางธรรม

    หนังสือ "ฝึกเด็กให้เป็น อัจฉริยะ ตามแนวทางพระพุทธเจ้า" เล่มนี้ จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นคู่มือให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่จะช่วยให้เด็กสามารถค้นหาตัวตน ความสามารถของตน และเปล่งศักยภาพออกมา โดยที่ไม่ได้เดินตามก้นคนอื่น ด้วยการมีต้นแบบสุดยอดอัจฉริยะของโลกคือ "พระพุทธองค์" เป็นแนวทางที่ถูกต้องที่เด็กควรจะเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง

สารบัญ

- บทนำ "อัจฉริยะคือ...?"
- อัจฉริยะเริ่มต้นที่ "ผู้เป็นแบบอย่าง"
- ปูพื้นฐานให้ลูกน้อยอย่างไร?
- ความเปลี่ยนแปลง "ก่อเกิดความสำเร็จ"
- การสร้างระเบียบวินัยในตนเองให้ลูก "ด้วยทางสายกลาง"
- "10 วิธี" สู่การเป็นอัจฉริยะตามแนวพระพุทธองค์
- "บทส่งท้าย"

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757424684 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 140 x 200 x 8 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Live Happy, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน