0
ฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษจากคำศัพท์และไวยากรณ์
เหมาะสำหรับมัธยมต้นถึงปริญญาตรี และผู้ต้องการศึกษาด้วยตนเอง
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สุดยอดหนังสือภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณแต่งประโยคได้ เข้าใจไวยากรณ์และรู้คำศัพท์มากขึ้นใน 43 บทเรียน ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มจะแบ่งออกเป็น 3 Part ด้วกันคือ

    Part I เรียนรู้เรื่องคำศัพท์ ใช้สำหรับแต่งประโยคและใช้ในชีวิตประจำวัน
    Part II เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ที่มาพร้อมกับการแต่งและแปลประโยค
    Part III แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย หลังจาการเรียนรู้บทเรียนต่าง ๆ มาแล้ว พร้อมทำแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างการเรียนภาษาอังกฤษ ถึงเวลาเฉลย คำตอบเพื่อตรวจสอบตนเองว่าที่ได้เรียนมานั้นเราเข้าใจมากน้อยเพียงใด

    เมื่อเรียนรู้หนังสือเล่มนี้จบแล้ว คุณสามารถรู้คำศัพท์และเข้าใจไวยากรณ์ มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน!

สารบัญ

Part I : Good to Know Words (คำศัพท์ควรรู้)
- เครือญาติ
- สมาคม
- โลหะต่าง ๆ
- สัตว์และพืช
- สิ่งของในโรงเรียนและบ้าน
ฯลฯ

Part II : Good to Know Garammar (ไวยากรณ์ควรรู้)
- Good to Know Sentence Construction การสร้างประโยค
- Good to Know Punctuation เครื่องหมายวรรคตอน
- Good to Know Capital Letters อักษรตัวใหญ่
- Good to Know Numbers of Nouns พจน์ของคำนาม
- Good to Know 5 Possessive Form of Nouns คำนามที่มีรูปเป็นเจ้าของ
ฯลฯ

Part III : Good to Know The Ansewr (เฉลย)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757413169 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 140 x 205 x 17 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ADJ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน