0
ลด 15%
ฝึกโจทย์ข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ
รร.รัฐบาล และ รร.สาธิตฯ ทั่วประเทศ พร้อมเฉลยละเอียด ทุกชุด ทุกข้อ "จากข้อสอบจริง"
หนังสือ114.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ฝึกโจทย์ข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ" เล่มนี้ ได้รวบรวมโจทย์ข้อสอบจริง และข้อสอบ Pre-test ป.6 เข้า ม.1 จากโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีจำนวนข้อสอบและจำนวนชุดมากเพียงพอให้นักเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้จนชำนาญ โดยมีเฉลยวิธีทำและอธิบายเหตุผลให้ตรวจสอบในตอนท้ายด้วย เหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง (รร.รัฐบาล รร.สาธิต และ รร.เอกชน) ห้องเรียนพิเศษ (Gifted & English Program) และห้องเรียนปกติ ใช้เตรียมสอบ O-NET ป.6 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

สารบัญ

- ฝึกโจทย์ข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
- ฝึกโจทย์ข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- ฝึกโจทย์ข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
- ฝึกโจทย์ข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
- ฝึกโจทย์ข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5
- ฝึกโจทย์ข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6
- ฝึกโจทย์ข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7
- ฝึกโจทย์ข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8
- เฉลยคำตอบ ชุดที่ 1-8
- เฉลยละเอียด ชุดที่ 1-8
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583230 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน