0
ฝ่าวิกฤติคอร์รัปชันไทย
มาเรียนรู้การทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และวิธีการแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้สำเร็จ
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คอรัปชันเป็นการกระทำผิดกฎหมาย สร้างความเสียหายอย่างมากต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ?ที่สำคัญคอร์รัปชันทำลายการเมืองของประเทศ ขณะที่การกำกับดูแลกิจการ ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล?และการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ถือเป็นเครื่องมือของบริษัทเอกชนในการแก้คอร์รัปชัน การจับกุมและเอาผิดผู้ทุจริตคอร์รัปชันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาประสบความสำเร็จ

    การจับปลาใหญ่ ซึ่งหมายถึงเอาผิดกับคนที่ทุจริตคอร์รัปชัน ที่เป็นคนระดับนำของสังคมไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง นักธุรกิจ หรือข้าราชการประจำ มาลงโทษตามกฎหมายให้เห็นเป็น เยี่ยงอย่าง เมื่อไม่อยากให้ประเทศล่ม ต้องมาร่วมต้านคอร์รัปชัน จะจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างไรเพื่อลดโกง เปิด 300 คำแนะนำเอกชนต้านคอร์รัปชัน มาเรียนรู้การทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม?และวิธีการแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้สำเร็จ

    "ฝ่าวิกฤติคอร์รัปชัน" จึงตอบโจทย์ที่ว่าทำไมเราจึงต้องช่วยกันขยายจุดสว่างให้มากขึ้นให้สามารถต่อยอดเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ ที่จะเบ่งบานให้การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประเทศประสบความสำเร็จ พร้อมคำตอบสุดท้ายแก้คอร์รัปชันได้สำเร็จ...อยู่ที่คนไทย

สารบัญ

- จุดกำเนิดปัญหาคอร์รัปชัน
- อยากให้รัฐบาลยื่นมือแก้คอร์รัปชัน
- บริษัทเอกชนไทยกับการแก้คอร์รัปชัน
- เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายแก้คอร์รัปชัน
- บอร์ดบริษัทกับหน้าที่ป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน
- บทบาทผู้นำและบริษัทเอกชนในการขจัดคอร์รัปชัน
- ไม่อยากให้ประเทศล่มต้องมาร่วมต้านคอร์รัปชัน
- กรรมการบริษัทกับการต่อสู้คอร์รัปชัน
- สามปัญหาของประเทสที่ต้องดีขึ้นในปีหน้า
- บริษัทเอกชนกำลังช่วยกันแก้ปัญหาคอร์รัปชัน
ฯลฯ

คำนิยม
"การทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นภัยบ่อนทำลายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอาจลดลงหรือกำจัดเสียได้โดยทุกคนในสังคมและในทุกองค์กร"ดร.พนัส สิมะเสถียร
"ดร. บัณฑิต นิจถาวร เป็นนักคิดนักเขียนที่สามารถถ่ายทอดความคิดผ่านบทความที่เข้าใจง่ายแต่ลึกซึ้ง"ประมนต์ สุธีวงศ์
"แนวคิดและการวิเคราะห์อันแหลมคมของอาจารย์บัณฑิต มีส่วนในการสร้างเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและการแก้ปัญหาการทุจริตของประเทศเป็นอย่างยิ่ง"ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164294523 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 145 x 211 x 18 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน