0
ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย
หนังสือ "ฝ่าวิกฤตธรรมาภิบาลไทย" ผ่าทางตันของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องความรู้ที่เป็นวิชาการ แต่เป็นหลักการปฏิบัติที่ครอบคลุมด้วยอุดมคติในภาคธุรกิจของคนไทย ที่ก้าวข้ามความเคยชินเก่า ๆไปสู่มุมมองใหม่ ๆภายใต้กติกาโลกใหม่ที่ต้องมีจริยธรรม?มีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ ธรรมาภิบาลไทยเป็นข้อเสนอเพื่อการเรียนรู้ใหม่ เป็นการเปิดพื้นที่ทางความคิดที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง บุคคล?ครอบครัว ธุรกิจ และสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การปฏิรูปของประเทศ นั่นคือ ปรับปรุงธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศ การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ายที่สุดจะทำอย่างไรเมื่อธรรมิบาลถูกท้าทาย ทั้งหมดนี้รวบรวมอยู่ในหนังสือ "ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย" ผ่าทางตันของการพัฒนา ที่ไม่ยั่งยืน?เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

สารบัญ

- ธรรมาภิบาลกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- เราควรปรับปรุงธรรมาภิบาลภาครัฐอย่างไร
- มารับฟังความท้าทายกรรมการบริษัท
- เก็บตกจากวันสัมมนาประจำปีกรรมการบริษัท
- ธรรมภิบาลภาครัฐและเอกชนต้องไม่ไปคนละทาง
- การสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2555
- แนวการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ SME ไทย
- อยากรู้เศรษฐกิจปีนี้ต้องไปฟังเสวนาของ IOD
- เมื่อ CG บริษัทเป็นปัจจัยตัดสินใจของนักลงทุน
- การทำนโยบายการเงินการคลังอย่างมืออาชีพ
ฯลฯ

คำนิยม
ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่ายมา ดร.บัณฑิต นิจถาวร นำเสนอ แลกเปลี่ยนข้อควรสังเกต บทเรียน ตั้งประเด็นคำถาม เสนอแนวทางที่ผู้บริหารและผู้บริหารและผู้นำพึงปฏิบัติทั้งจากการมีวินัยระดับบุคคลและขององค์กรที่ประสงค์เป็นผู้นำที่ยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลให้ถูกต้องตามหลักหลักการบริหารกิจการที่ดีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ปัญหาธรรมภิบาลของไทยแก้ไขไม่ได้ทั้งหมดอย่างแน่นอนเพียงด้วยหนังสือเล่มนี้ แต่ถ้าไม่มีข้อเขียนอันมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ยิ่งในแนวนี้ ก็ยากที่จะกระตุ้นริเริ่มให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ในระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา หลังวิกฤตเศรษฐกิจฝนบ้านเราที่เกิดขึ้น คงเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนและภาครัฐไทยลืมได้ยาก มาถึงวันนี้ถือว่าภาคเอกชนเดินมาไกลมาก เรามีโครงการแนวร่วมในการยึดถือต่อต้านคอร์รัปชัน ผมอยากเห็นว่าส่วนนี้พัฒนาก้าวหน้าไปเหมือนเช่นที่เรามีประสบการณ์ทางภาคเอกชน เราจะก้าวไปได้ไกลมาก ๆชนินท์ ว่องกุศลกิจ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164294516 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 145 x 211 x 21 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน