0
พงศาวดารมอญพม่า เรื่อง ราชาธิราช (ฉบับแก้ไข-เพิ่มเติม) (ปกแข็ง)
บันทึกเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชนชาติมอญ ได้นำเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่อยู่ในรัชสมัยของ "พระเจ้าฟ้ารั่ว" (พ.ศ. 1830-1839) หรือมะกะโท นับเป็นปฐมกษัตริย์มอญที่มาจากชนชั้นสามัญมาสู่ชนชั้นกษัตริย์
หนังสือ617.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พงศาวดารมอญพม่า เรื่อง ราชาธิราช (ฉ.แก้ไข-ปรับปรุง)" เล่มนี้ เป็นบันทึกเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชนชาติมอญได้นำเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่อยู่ในรัชสมัยของ "พระเจ้าฟ้ารั่ว" (พ.ศ.1830-1839) หรือมะกะโท นับเป็นปฐมกษัตริย์มอญที่มาจากชนชั้นสามัญมาสู่ชนชั้นกษัตริย์โดยยึดหลักความเชื่อเรื่องบุญญาธิการ "ราชาธิราช" เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพงศาวดารมอญ เริ่มตั้งแต่การสร้างเมืองเมาะตะมะในสมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว สืบไปจนถึงพระเจ้าราชาธิราช กษัตริย์พระองค์ที่ 9 เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เกี่ยวพันเรื่องการทำศึกสงครามอันยาวนานระหว่างทวิประเทศคือ มอญและพม่า ที่ต้องอาศัยชั้นเชิงทางกลยุทธ์และสติปัญญาเป็นกำลังในยุทธภูมิ แสดงถึงแสนยานุภาพของกษัตริย์ผู้ครองเมืองรามัญ ซึ่งมีพระนามว่า "พระเจ้าราชาธิราช" 

    "พงศาวดารมอญพม่า เรื่อง ราชาธิราช" ของ "เจ้าพระยาพระคลัง (หน) และคณะ" ได้มีการเปลี่ยนมุมมองจาก "วรรณคดีไทย" มาเป็น "ประวัติศาสตร์" แทน นั่นเป็นเพราะเหตุว่า ทั้งเนื้อหาและตัวละครที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง "ราชาธิราช" ต่างเป็นคนใน "ประวัติศาสตร์มอญพม่า" ด้วยกันทั้งสิ้น แล้วเมื่อศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์แล้ว จึงทำให้เห็นอุดมคติของผู้ครองราชย์ที่ไม่จำเป็นจะต้องสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ แต่เป็นชนชั้นสามัญชนที่มีบุญญาธิการ และได้มีการสถาปนาราชวงศ์ขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นไปได้ทุกชาติภาษา ดั่งเช่น มะกะโทหรือพระเจ้าฟ้ารั่ว ปฐมกษัตริย์มอญ และพระมหาปิฎกธรหรือพระธรรมเจดีย์แห่งกรุงหงสาวดี การเปลี่ยนมุมมองในการอ่านใหม่ จึงทำให้เกิดการอ่านสนุกขึ้นและเข้าใจประวัติศาสตร์พม่ารามัญได้อย่างชัดเจน

สารบัญ

- พงศาวดารมอญพม่า...ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 1
- บานแพนกเดิม
- พระพุทธทำนายเรื่องเมืองหงสาวดี
- เรื่องพระเจ้าเสนะคงคาได้บุตรีนางนาคเป็นมเหสี มีโอรส 2 องค์
- เรื่องสร้างเมืองหงสาวดี
- ลำดับกษัตริย์กรุงหงสาวดี
- เรื่องพระเจ้าดิศราชา
- เรื่องพระเจ้าอลังคจอสูตีเมืองหงสาวดี
- เรื่องพระเจ้าฟ้ารั่ว
- เรื่องพระยาอู่
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163884244 (ปกแข็ง) 736 หน้า
ขนาด: 165 x 223 x 40 มม.
น้ำหนัก: 905 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน