0
พจนานุกรมการใช้คำภาษาญี่ปุ่น
อธิบายการใช้คำและวลีที่มักใช้กันสับสน
หนังสือ470.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่อธิบายการใช้คำและวลีที่มักใช้กันสับสนในภาษาญี่ปุ่น เปรียบเทียบคำและวลีที่คล้ายคลังกัน 302 ชุด รวม 708 คำ อธิบายคำและวลีที่คล้ายคลึงกันแต่มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก มีตัวอย่างประโยคภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสียงอ่านอักษระฮิระงะนะและอักษรโรมันและมีคำแปลภาษาไทยประกอบ ในท้ายเล่มมีดัชนี 4 แบบ เพื่อให้ค้นหารคำศัพท์ได้ง่ายและสะดวก

สารบัญ

- คู่มือวิธีการใช้
- การใช้คำภาษาญี่ปุ่น
- ตารางการกระจายคำกริยา
- ตารางคำกริยาคู่
- ดัชนีหัวข้อคำศัพท์
- ดัชนีคำศัพท์
- คำที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น
- หัวข้อเรื่องอ่าน
- คำศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย
- ดัชนีคำศัพท์แบ่งตามประเภทของคำ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748324920 (ปกอ่อน) 760 หน้า
ขนาด: 160 x 219 x 33 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน