0
ลด 10%
พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
คู่มือที่ใช้ในการค้นหาความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
หนังสือ148.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง82.50 บาท
e-books(PDF) ?88.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จัดทำขึ้นโดยต้องการให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ อยากให้เป็นหนังสือคู่มือและเป็นแหล่งที่ใช้ในการค้นหาความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ อีกทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเช่นทางด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สำหรับ
ทางด้านความหมายของคำแต่ละคำ ได้เน้นในเรื่องความทันสมัยและถูกต้องเป็นสำคัญ โดยเป็นการรวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆ ด้านไอที กว่า 3000 คำ เป็นคำศัพท์ที่ควรรู้ ทั้งคำย่อและคำเต็ม อธิบายกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ภาคผนวก รวมข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ พร้อมแนะนำเว็บไซต์ด้านการศึกษา มีภาพประกอบเสริมคำอธิบาย ซึ่งถือว่าทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

คำนิยม
รศ.ยืน ภู่ถาวร
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9745344567 (ปกอ่อน) 576 หน้า
ขนาด: 100 x 145 x 25 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2003
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน