0
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (ปกแข็ง)
หนังสือเล่มนี้มีความเป็นมาที่ยาวนาน ผ่านการจัดปรับหลายขั้นตอน จนลงตัวมีรูปเล่มและชื่อปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาแยกเป็น 3 ภาค พจนานุกรมพุทธฯ หมวดธรรม, พจนานุกรมพุทธฯ ไทย-อังกฤษ, พจนานุกรมพุทธฯ อังกฤษ-ไทย
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม" เล่มนี้ คือหลักธรรมที่แสดงไว้โดยมีจำนวนหัวข้อเป็นชุด ๆ ชุดหนึ่ง ๆ เรียกว่าหมวดธรรมหนึ่ง ๆ หมวดธรรมเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น นอกจากคำสอนประเภทหมวดธรรมแล้ว ยังมีคำสอนประเภทหมวดธรรมแล้ว ยังมีคำสอนประเภทคาถาภาษิต ธรรมกถา และโอวาทานุศาสนีต่าง ๆ อีกเป็นอันมากผู้ที่ต้องการรู้จักพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางทั่วถึง

    หมวดธรรมมีอยู่มากมายในหนังสือนี้ได้คัดเลือกและรวบรวมไว้เพียงส่วนหนึ่ง โดยถือหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ มุ่งเอาหมวดธรรมที่มาในพระไตรปิฎกโดยตรงเป็นพื้น ส่วนที่มาในคัมภีร์อื่นพยายามจำกัดเฉพาะพุทธศนา มุ่งเอาหมวดที่แสดงหลักธรรมโดยตรง ให้สมกับชื่อที่เรียก "หมวดธรรม" หลีกเลี่ยงหมวดที่เป็นเพียงเกร็ดความรู้ หรือคำแถลงเรื่องราวอื่น ๆ เว้นแต่จะเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับหลักธรรมอย่างใกล้ชิด และคัดเอาเฉพาะหมวดธรรมที่ควรรู้หรือที่ต้องรู้ โดยฐานเป็นหลักสำคัญพระพุทธศาสนาบ้าง เป็นหลักที่เห็นว่าน่ารู้และมีประโยชน์มากบ้าง เป็นหลักที่ใช้หรืออ้างอิงอยู่เสมอ หรือรู้จักกันอยู่ทั่วไปบ้าง เป็นหลักที่ท่านกำหนดให้เรียนในหลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาระบบต่าง ๆ ในประเทศไทยบ้าง

สารบัญ

ภาค 1 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ หมวดธรรม
- คำชี้แจงการใช้พจนานุกรมหมวดธรรม
- อักษรย่อชื่อคัมภีร์
- Abbreviations of Scriptures
ฯลฯ

ภาค 2 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไทย-อังกฤษ
- อักษรย่อและเครื่องหมาย
- เทียบอักษรโรมันที่ใช้เขียนบาลี
- พจนานุกรม ก-โอ

ภาค 3 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ อังกฤษ-ไทย
- พจนานุกรม A-Z

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160309061 (ปกแข็ง) 394 หน้า
ขนาด: 155 x 216 x 28 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์การศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน