0
พจนานุกรมภาษาในอาเซียน
สนุกกับคำศัพท์ในภาษาอาเซียน เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พจนานุกรมภาษาในอาเซียน ประกอบด้วยคำศัพท์ภาษามลายู อินโดนีเซีย ตากาล็อก เวียดนาม ลาว   เมียนมา และเขมร ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คำทักทาย ขอโทษ ขอบคุณ ตัวเลข ชื่ออาหาร ผัก ผลไม้ สัตว์ กีฬา อาชีพ เครื่องดนตรี รวมถึงศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติต่างๆ ถอดเสียงคำอ่านถูกต้องโดยเจ้าของภาษาและผู้เชี่ยวชาญ มีภาพประกอบ พร้อม สอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน อันจะทำให้เรารู้จักประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น เหมาะแก่การใช้เป็นคู่มือในการสื่อสารกับคู่สนทนาที่เป็นชาวอาเซียนด้วยกัน

สารบัญ

- ภาษามลายู
- ภาษาอินโดนีเซีย
- ภาษาตากาล็อก
- ภาษาเวียดนาม
- ภาษาลาว
- ภาษาเมียนมา
- ภาษาเขมร
- ภาคผนวก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160011186 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 146 x 209 x 13 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน