0
ลด 10%
พจนานุกรมศัพท์เทคนิค ฉบับรู้ศัพท์รอบตัว
พจนานุกรม เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
หนังสือ166.50 บาท
e-books(PDF) ?129.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พจนานุกรมศัพท์เทคนิค ฉบับรู้ศัพท์รอบตัว" เล่มนี้ บรรจุศัพท์เทคนิคที่น่าสนใจและมักพบบ่อยๆ ทั้งด้านพื้นฐานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการการผลิต ตอลดจนด้านยานยนต์ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ต่อไป คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้สามารถก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป

สารบัญ

หมวดที่ 1 พื้นฐานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์
หมวดที่ 3 เศรษฐศาสตร์และการจัดการการผลิต
หมวดที่ 4 ยานยนต์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160813155 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาด: 122 x 160 x 20 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน