0
พจนานุกรมสร้างชาติ : อุดมการณ์รัฐไทยในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
อุดมการณ์รัฐไทยในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน อุดมการณ์รัฐไทยที่แฝงอยู่ในถ้อยคำที่พูด ข้อเขียนที่ใช้ เป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเอกของพจนานุกรม
หนังสือ361.00 บาท
e-books(PDF) ?329.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หนังสืออ้างอิงหลักทางภาษาเล่มสำคัญของไทย ที่ทำหน้าที่กำหนดกฏเกณฑ์การใช้ภาษาไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างภาษาไทยมาตรฐานที่อนุรักษ์ความเป็นไทย และสอดแทรกอุดมการณ์ "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" สู่ภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน "มานิตา ศรีสิตานนท์ เหลืองกระจ่าง" จะพาผู้อ่าน สำรวจประวัติศาสตร์พจนานุกรมในประเทศไทยกับราชบัณฑิตยสถาน ตามรอยอุดมการณ์ทางภาษาของราชบัณฑิตยสถาน และความหมายของ "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" ที่ปรับเปลี่ยนนิยามความหมายสอดรับกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ผันแปรไปตามยุคสมัย

สารบัญ

บทนำ ปรนะวัติการศึกษาพจนานุกรม
บทที่ 1 กำเนิดและพัฒนาการราชบัณฑิตยสถาน
บทที่ 2 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานและการสร้างภาษามาตรฐาน
บทที่ 3 พลวัตความหมายของ "ชาติ และ ศาสนา" ที่สะท้อนผ่านพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
บทที่ 4 พลวัตความหมายของ "พระมหากษัตริย์" ที่สะท้อนผ่านพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
บทที่ 5 สถานะของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานในสังคม
บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740217916 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 143 x 209 x 16 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน