0
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พ.เสถบุตร เพื่อใช้ในยุคดิจิทัล (P.Sethaputra English-Thai Dictionary : A Guide to Practical Usage of Modern English)
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พ.เสถบุตร เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล
หนังสือ356.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "P.Sethaputra English-Thai Dictionary : A Guide to Practical Usage of Modern English" พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พ.เสถบุตร เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล ซึ่งได้นำเอาแนวทางที่มีอยู่ในพจนานุกรมฉบับดั้งเดิมของ สอ เสถบุตร มาไว้เป็นหลักในการเรียบเรียง โดยมีการอธิบาย แจกแจงความหมายของคำศัพท์ และการยกตัวอย่างประกอบการใช้คำ เพื่อเพิ่มความเข้าใจของผู้ใช้ในการตีความหมาย และเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับบริบทที่ต้องการสื่อสาร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164852228 (ปกอ่อน) 1677 หน้า
ขนาด: 142 x 185 x 65 มม.
น้ำหนัก: 1315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พัชรพิมพ์ เสถบุตร
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน