0
พจนานุกรมเคมี
สุดยอดคู่มือของนักเรียนสายวิทย์ สำหรับการเรียนและสอบในโรงเรียนและการสอบแข่งขัน
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับสุดยอดคู่มือของนักเรียนสายวิทย์ สำหรับการเรียนและสอบในโรงเรียนและการสอบแข่งขัน อธิบายศัพท์ หลักการ และสรุปใจความสำคัญของแต่ะละเรื่องอย่างละเอียด มีสูตร กราฟ แผนภาพ ภาพประกอบ ช่วยให้จำง่าย มีการอ้างอิงข้ามศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงเรื่องที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างกว้างขวาง เหมาะสำหรับเป็นคู่มือประกอบการเรียนและเตรียมสอบ

สารบัญ

เคมีเชิงฟิสิกส์
- เคมีเชิงฟิสิกส์
- สมบัติและการเปลี่ยนแปลง
- สถานะของสสาร
ฯลฯ

เคมีอนินทรีย์
- ตารางธาตุ
- เคมีอนินทรีย์
- ไฮโดรเจน
ฯลฯ

เคมีอินทรีย์
- เคมีอินทรีย์
- แอลเคน
- แอลคีน
ฯลฯ

เคมีสิ่งแวดล้อม
- น้ำ
- อากาศและการเผาไหม้
- ภาวะมลพิษฃ

ข้อมูลเคมีทั่วไป
- อนุกรมความไวปฏิกิริยา
- สมบัติของธาตุ
- การเรียกชื่อสารประกอบ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160404230 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 171 x 226 x 6 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2011
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe Usborne lllustrated Dictionary of Chemistry
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Usborne Publishing Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน