0
พจนานุกรมไทย ฉบับรอบรู้ AEC
รวมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า 13,000 คำ ระบุประเภทของคำ พร้อมคำอ่านที่ยาก ค้นหาคำศัพท์ง่ายด้วยแถบดัชนีตัวอักษร สำนวนไทยที่ควรรู้ อีกกว่า 600 สำนวน รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า 13,000 คำ ระบุประเภทของคำ คำอ่านที่ยาก พร้อมอธิบายความหมายแบบกระชับ เข้าใจง่าย ค้นหาคำศัพท์ง่ายด้วยแถบดัชนีตัวอักษร เสริมท้ายด้วยสำนวนไทยที่ควรรู้ อีกกว่า 600 สำนวน และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อให้ผู้อ่านรอบรู้เรื่องอาเซียน รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก

สารบัญ

- หลักในการใช้พจนานุกรม
- หมวด ก
- หมวด ข
- หมวด ค
- หมวด ฆ
- หมวด ง
- หมวด จ
- หมวด ฉ
- หมวด ช
- หมวด ซ
- หมวด ฌ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167970752 (ปกอ่อน) 640 หน้า
ขนาด: 108 x 146 x 29 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน