0
พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน ฉบับสมบูรณ์
รวบรวมคำศัพท์ภาษาไทยมากถึง 14,000 คำ ไว้อย่างครบถ้วน ระบุประเภทของคำและอธิบายความหมายแบบละเอียด พร้อมสรุปหลักภาษาไทยเบื้องต้น เข้าใจง่าย ใช้เรียน ใช้สอบได้อย่างมั่นใจ
หนังสือ122.55 บาท
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมคำศัพท์ภาษาไทยไว้มากกว่า 14,000 คำ พร้อมคำอธิบายความหมายของคำศัพท์แบบเข้าใจง่าย พร้อมแถบดัชนี เรียงลำดับตามตัวอักษร ก-ฮ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการหาคำศัพท์ ในส่วนของคำที่อ่านยากจะมีคำอ่านกำกับไว้ด้วย เพื่อความถูกต้องในการอ่านออกเสียง นอกจากนี้ ยังรวมสุภาษิต คำพังเพยและสำนวนไทย คำราชาศัพท์ ลักษณนาม และความรู้อื่น ๆ ไว้ให้ศึกษาไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย

สารบัญ

- หลักในการใช้พจนานุกรม
- หลักภาษาไทยเบื้องต้น
- คำศัพท์ ก-ฮ
- ก ถึง ฮ

ภาคผนวก
- สุภาษิตคำพังเพยและสำนวนไทย
- คำราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ
- ลักษณนาม
- คำย่อน่ารู้
- มาตราชั่ง ตวง วัด
- ชื่อประเทศและเมืองหลวง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163812469 (ปกอ่อน) 704 หน้า
ขนาด: 105 x 145 x 32 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน