0
พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน
คู่มือคำศัพท์ภาษาไทย สำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกคน รวมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า 15,000 คำ ค้นหาคำศัพท์ได้ง่ายด้วยแถบดัชนีอักษร สำนวนไทยควรรู้มากกว่า 1,200 สำนวน รู้จักกับประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือคำศัพท์ภาษาไทย สำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกคน รวมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า 15,000 คำ พร้อมระบุความหมาย ประเภทของคำ และคำอ่านสำหรับคำที่อ่านยาก ค้นหาคำศัพท์ได้ง่ายด้วยแถบดัชนีอักษร พิเศษด้วยภาคผนวก รวบรวมสำนวนไทยควรรู้มากกว่า 1,200 สำนวน และรู้จักกับประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

สารบัญ

- หมวด ก - หมวด ฮ
- สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย หมวด ก - หมวด ฮ
- อาเซียน
- ประชาคมอาเซียน
- ประเทศไทย
- ประเทศฟิลิปปินส์
- ประเทศสิงคโปร์
- ประเทศมาเลเซีย
- ประเทศอินโดนีเซีย
- ประเทศบรูไน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167970448 (ปกอ่อน) 576 หน้า
ขนาด: 131 x 186 x 26 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน