0
พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน ฉบับทันสมัย (แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม) : New Age Thai-English-Chinese Dictionary
รวบรวมคำศัพท์ 3 ภาษาไว้มากกว่า 70,000 คำ พร้อมภาคผนวกคำศัพท์ 35 หมวด พิเศษ คำอ่านพินอินคำศัพท์ภาษาจีน
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน ฉบับทันสมัย (แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม) : New Age Thai-English-Chinese Dictionary" เล่มนี้ ได้รวบรวมคำศัพท์สมัยใหม่ทั้งศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน ศัพท์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ รวมไปถึงคำทับศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศ จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ เพื่อช่วยให้สะดวกในการใช้งาน และง่ายในการจดจำ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามการใช้งานจริงทั้งสิ้น 24 หมวด และแยกย่อยออกเป็น 124 หมวดย่อย ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนไว้กว่า 25,000 คำ

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา และคนทำงาน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการค้นคว้าและแปลคำศัพท์จากไทยเป็นอังกฤษ หรือไทยเป็นจีน ตลอดจนเป็นคู่มือติดกระเป๋า สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างการเดินทางไปยังต่างประเทศ สะดวกในการใช้งาน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถใช้ได้ เพราะนอกจากพินอินแล้วยังมีคำอ่านภาษาไทยกำกับไว้ด้วย

สารบัญ

หมวด
- ก
- ข
- ค
- ฆ
- ง
- จ
- ฉ
- ช
- ซ
- ฌ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167188300 (ปกอ่อน) 730 หน้า
ขนาด: 102 x 145 x 33 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน