0
พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน ฉบับนักเรียน-นักศึกษา : Thai-English-Chinese Dictionary (Student Edition)
บรรจุคำศัพท์สมัยใหม่ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนไว้มากกว่า 65,000 คำ พิเศษ เพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่ พร้อมด้วยคำอ่านพินอินภาษาจีน
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พจนานุกรมฉบับนี้ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวันศัพท์สมัยใหม่ ศัพท์เฉพาะทางจากหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงคำทับศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศไว้กว่า 16,000 คำ แปลเป็นภาษาอังกฤษกว่า 23,000 คำ และภาษาจีนกว่า 30,000 คำ โดยยึดถือตามระบบจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งใช้อักษรจีนตัวย่อ และระบบกำกับเสียงแบบพินอิน ผู้จัดทำจึงได้จัดทำพจนานุกรมฉบับนี้ขึ้น โดยคำนึงถึงความต้องการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียน-นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่ต้องการค้นหาคำศัพท์จากคำภาษาไทย เพื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน

สารบัญ

หมวด
- ก
- ข
- ค
- ฆ
- ง
- จ
- ฉ
- ช
- ซ
- ฌ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167188287 (ปกอ่อน) 590 หน้า
ขนาด: 107 x 145 x 31 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ, หจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน