0
พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันของโรคปริทันต์ : Immunopathology of Periodontal Disease
โรคปริทันต์ ยังนับว่าเป็นปัญหาทางทันตสาธารณสุข ที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากสภาวการณ์ของการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ ยังอยู่ในระดับสูง โรคปริทันต์เกิดจากการอักเสบและการทำลายของอวัยวะปริทันต์
หนังสือ399.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "โรคปริทันต์" ยังนับว่าเป็นปัญหาทางทันตสาธารณสุข ที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากสภาวการณ์ของการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ ยังอยู่ในระดับสูง โรคปริทันต์เกิดจากการอักเสบและการทำลายของอวัยวะปริทันต์ ซึ่งเกิดมาจากหลายสาเหตุ หนังสือ "พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันของโรคปริทันต์" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อหา ตลอดจนใช้ประสบการณ์และความรู้จากงานวิจัยของคณะผู้จัดทำ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ที่ทันสมัย และได้รับแนวคิดปัจจุบันที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับพยาธิกำเนิดของโรคปริทันต์ พร้อมกับหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในสาขาปริทันตวิทยา เหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและงานวิจัย

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การจำแนกประเภทของโรคปริทันต์
บทที่ 3 ไบโอฟิล์มในช่องปากและจุลินทรีย์ก่อโรคปริทันต์
บทที่ 4 ปัจจัยเสี่ยงของโรคปริทันต์อักเสบ
บทที่ 5 บทบาทของสารตัวกลางจากภูมิคุ้มกันที่เป็นมาแต่กำเนิดในโรคปริทันต์
บทที่ 6 บทบาทของ Pattern Recognition Receptor ในภูมิคุ้มกันที่เป็นมาแต่กำเนิด
บทที่ 7 เพปไทด์ต้านจุลินทรีย์ในโรคปริทันต์
บทที่ 8 เซลล์นำเสนอแอนติเจนในโรคปริทันต์อักเสบ
บทที่ 9 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ได้มาในโรคปริทันต์
บทที่ 10 ชีววิทยาของการละลายกระดูก
บทที่ 11 การละลายของกระดูกในโรคปริทันต์
บทที่ 12 แนวทางในการยับยั้งการละลายของกระดูก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740332701 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 190 x 258 x 17 มม.
น้ำหนัก: 790 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน