0
พรบ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พรบ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ประกอบไปด้วย   พระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
พระราชกฤษฎีกา   กฎกระทรวง   แบบตัวอย่างเอกสาร ส.ป.ก. 4 - 02   ระเบียบคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   บัญชีรายจังหวัด   ประกาศคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   และตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา ภายในเล่มได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้อย่างละเอียด ชัดเจน ง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจ

สารบัญ

- พระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
หมวด1-5
- พระราชกฤษฎีกา
- กฎกระทรวง
- แบบตัวอย่างเอกสาร ส.ป.ก. 4 - 02
- ระเบียบคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- บัญชีรายจังหวัด
- ประกาศคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา
ภาคผนวก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9745034622 (ปกอ่อน) 190 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 10 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน