0
พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม 1 (ปกแข็ง)
หนังสือพรรณไม้เล่มแรกของไทยที่ให้ข้อมูลเฉพาะของต้นไม้ชนิดต่างๆ ที่นิยมใช้อย่างสม่ำเสมอในงานภูมิทัศน์...
หนังสือ855.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดที่นิยมใช้ในงานออกแบบจัดสวน แบ่งกลุ่มเป็น 3 ประเภทคือ ไม้ระดับสูง ไม้ระดับกลาง และไม้ระดับต่ำที่มากถึง 333 ชนิด บอกถึงรายละเอียดด้านรูปร่างลักษณะทั่วไป ลักษณะนิสัย อัตราในการเจริญเติบโต รวมถึงข้อมูลระยะปลูกที่พร้อมใช้งานในการคำนวณปริมาณต้นไม้ และการใช้งานด้านภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม นำเสนอด้วยรูปเล่มที่แข็งแรง สี่สีชัดเจนตลอดทั้งเล่ม

สารบัญ

- ไม้ระดับสูง Tall Plants
- ไม้ระดับกลางขนาดใหญ่ Medium Plants : Large
- ไม้ระดับกลางขนาดเล็ก Medium Plants : Small
- ไม้ระดับต่ำขนาดใหญ่ Low Plants : Large
- ไม้ระดับต่ำขนาดเล็ก Low Plants : Small
- ไม้เลื้อย Vines

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749332122 (ปกแข็ง) 404 หน้า
ขนาด: 220 x 300 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1830 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน