0
พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม 1 : Plans for Landscape Aechitectural uses in Thailand I (ปกแข็ง)
รวมวัสดุพืชพันธุ์ที่นิยมใช้ในงานออกแบบจัดสวน ในเล่มประกอบด้วยภาพสีของต้น ดอก ใบ ผล ผิวลำต้น และภาพลายเส้นของรูปทรงต้นไม้
หนังสือ855.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมพรรณไม้ที่ใช้ในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม จัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ตามประเภทต้นไม้ ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อไทย ลักษณะทรงพุ่ม ใบ ดอก ผล นิสัย การปลูกเลี้ยง โรค แมลง ระยะปลูกและการนำไปใช้ในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม มีดัชนีค้นหาทั้งตามชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อไทย ข้อมูลมีทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

    Plants for Landscape Architectural Uses in Thailand is a collection of popular plant materials for landscaping. The book includes color photos of plants, flowers, leaves, fruits, barks and drawings of plant forms. Appoximately 333 plant species are grouped according to their heights into tall plants, medium plants. low plants and vines. The emphasis is on plant forms. general characteristics, growth habits, and spacing for the convenience of plant number calculation and other landscape uses.

สารบัญ

- ไม้ระดับสูง Tall Plants
- ไม้ระดับกลางขนาดใหญ่ Medium Plants : Large
- ไม้ระดับกลางขนาดเล็ก Medium Plants : Small
- ไม้ระดับต่ำขนาดใหญ่ Low Plants : Large
- ไม้ระดับต่ำขนาดเล็ก Low Plants : Small
- ไม้เลื้อย Vines

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163214560 (ปกแข็ง) 420 หน้า
ขนาด: 216 x 300 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1795 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน