0
พระกิตติคุณประจำวัน
คู่มือที่จะนำท่านให้มีประสบการณ์เช่นเดียวกับผู้เขียนสดุดี แต่ละวันท่านจะได้ติดสนิทกับพระเจ้าด้วยการใช้เวลาอ่าน ใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับวิธีการที่จะช่วยให้ได้รับพระพรมากที่สุดในการอ่านพระคัมภีร์ ในเวลา 31 วันข้างหน้า โดยการอ่านชีวประวัติของพระเยซูคริสต์จากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่มที่นำมาเรียบเรียงเข้าเป็นเรื่องราวเดียวกันตามลำดับเวลา ในข้อพระคัมภีร์แต่ละตอนที่จะได้อ่านนั้นจะมีคำอธิบายที่น่าสนใจเกี่ยวกับเบื้องหลัง เหตุการณ์ตอนนั้น ๆ จากเรื่องราวชีวิตและพันธกิจของพระเยซูอย่างต่อเนื่อง...

    เมื่อมาถึงเรื่องการเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ คุณเคยมีความรู้สึกว่าอยู่ในที่ที่เดียวกับที่พระองค์อยู่หรือไม่? คุณสามารถมองและเห็นถึงเวลาที่คุณเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าเวลานี้หรือไม่? ไม่ว่าคุณจะอยู่กับที่หรือบางทีอาจจะลื่นไถลกลับไปมา บัดนี้เป็นเวลาสำหรับความเติบโตครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณ แม้เวลานี้คุณกำลังมุ่งไปในทิศทางนั้นแล้วก็ตาม การเข้ามารู้จักกับพระเยซูอย่างสนิทสนมมากขึ้น ผ่านการอ่านเรื่องราวของพระกิตติคุณจะช่วยคุณให้เติบโต ดังที่พระเยซูได้จำเริญขึ้น ในด้านสติปัญญาและร่างกาย และเป็นที่ชอบจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อคนทั้งปวง แม้กษัตริย์ซาโลมอนได้ตรัสว่า การเรียนมาก ก็เหนื่อยเนื้อหนัง แต่มันก็ยังเป็นประตูที่นำไปสู่ความเติบโตด้วยเหมือนกัน

สารบัญ

วันที่ 1 การเริ่มต้น
วันที่ 2 ความชื่นชมยินดี
วันที่ 3 ความเติบโต
วันที่ 4 การตระเตรียม
วันที่ 5 ความเข้าใจ
วันที่ 6 สิทธิอำนาจ
วันที่ 7 ความเป็นพระเจ้า
วันที่ 8 แก่นแท้
วันที่ 9 การปฏิเสธ
วันที่ 10 การเผชิญหน้า
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167655000 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 20 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์คริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe Daily Gospels
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Harvest House Publishers Eugene
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน