0
พระคาถาพาหุง (ฉบับพิสดาร) ชยะมังคลอัฏฐกะคาถา (คาถาพาหุงว่าด้วยชัยชนะ 8 พร้อมคำอรรถาธิบายโดยละเอียด) (ปกแข็ง)
เกิดขึ้นในบรรณพิภพ ในปี พ.ศ.2562 ดังที่ท่านสาธุชนได้อ่านอยู่ในขณะนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากพระเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประทานอนุญาติให้ชาวธรรมสภาเขากราบมุทิตาสักการะในวาร 45 ปีวิถีพรต
หนังสือ475.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พระคาถาพาหุง ฉบับพิสดาร" เล่มนี้เกิดขึ้นในบรรณพิภพ ในปี พ.ศ.2562 เป็นผลสืบเนื่องมาจากพระเมตตาจาก ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประทานอนุญาตให้ชาวธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม และหอศิลป์พุทธะฯ เข้ากราบแสดงมุทิตาสักการะในวาระ 45 ปีวิถีพรต ปี พ.ศ.2554 และได้มีพรเมตตาอนุญาตให้ชาวธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม และหอศิลป์พุทธะฯ เป็นผู้นำสวดมนต์ถวายพระพระ อันมีบทพระคาถาพาหุง ถวายแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ในวาระอันเป็นมงคลยิ่ง เมื่อชาวธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม และหอศิลป์พุทธะฯ สวดบทถวายพรพระถวายแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนีแล้ว ท่านได้เมตตามอบสร้อยหลวงพ่อสมเด็จพุฒาจารย์โต และให้ศีลให้พรแก่ชาวธรรมสภาฯ พร้อมกับให้การแนะนำสวดมนต์พระคาถาพาหุง และแปลบทสวดพระคาถาพาหุงบางบทให้เป็นที่น่าปลื้มใจแก่เหล่าศิษยานุศิษย์ที่มากราบมุทิตาสักการะ ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม ได้กราบนมัสการท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ว่าจะให้ท่านอาจารย์ปัญญา ใช้บางยาง แปลและทำคำอธิบายบทสวดพระคาถาพาหุงอย่างละเอียด เพื่อถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี หนังสือ "พระคาถาพาหุง ฉบับพิสดาร" พร้อมด้วยคำอรรถาธิบายโดยละเอียดจึงได้เกิดขึ้นในกาลนี้

สารบัญ

- บทนำเรื่อง : ชยะมังคลอัฏฐกะคาถา (พระคาถาพาหุง)
- ชยะมังคลอัฏฐะกะคาถา : คาถาพาหุงว่าด้วยชัยชนะ 8
- พระคาถาพาหุงที่ 1 : ทรงชนะมารและเสนามาร
- พระคาถาพาหุงที่ 2 : ทรงชนะอาฬวกยักษ์
- พระคาถาพาหุงที่ 3 : ทรงชนะช้างนาฬาคิรี
- พระคาถาพาหุงที่ 4 : ทรงชนะองคุลิมาล
- พระคาถาพาหุงที่ 5 : ทรงชนะนางจิญจมาณวิกา
- อัญญเดียรถีย์ปริพาชกคือใคร?
- อาชีวกคือใคร?
- พระคาถาพาหุงที่ 6 : ทรงชนะนางจิญจมาณวิกา
- พระคาถาพาหุงที่ 7 : ทรงชนะนันโทปนันทนาคราช
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160309924 (ปกแข็ง) 326 หน้า
ขนาด: 216 x 303 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน