0
พระชัยวัฒน์และพระแก้วประจำรัชกาล
ในบรรดาประเทศที่เคยมีพระมหากษัตริย์ปกครองและนับถือพระพุทธศาสนา มีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่พระมหากษัตริย์ ทรงมีพระชัยวัฒน์และพระแก้วไว้สักการบูชาและถือเป็นประเพณีสืบต่อมา
ผู้เขียน ส. พลายน้อย
หนังสือ123.50 บาท
e-books(PDF) ?105.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในบรรดาประเทศที่เคยมีพระมหากษัตริย์ปกครองและนับถือพระพุทธศาสนา มีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระชัยวัฒน์และพระแก้วไว้สักการบูชาและถือเป็นประเพณีสืบต่อมา พระพุทธรูปดังกล่าวเก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวัง คนภายนอกไม่มีโอกาสได้เห็น นอกจากจะอัญเชิญออกมาประกอบพระราชพิธีภายนอกพระบรมมหาราชวังในบางครั้งบางคราว ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้เข้าใจผิดคิดว่าพระชัยวัฒน์หรือพระไชยเป็นพระพุทธรูปแบบเดียวกับพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาไปก็มี...

    หนังสือ "พระชัยวัฒน์และพระแก้วประจำรัชกาล" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "ส. พลายน้อย" โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค ภาคแรกจะกล่าวถึง "พระชัยวัฒน์" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำองค์พระมหากษัตริย์ไทยว่ามีความสำคัญอย่างไร ส่วนภาคที่ 2 จะกล่าวถึง "พระแก้วประจำรัชกาล" ของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีว่ามีที่มาอย่างไร และทำไมต้องมีพระแก้วประจำแต่ละรัชกาล การสร้างพระชัยวัฒน์และพระแก้วประจำรัชกาล เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยซึ่งไม่มีชาติใดมี เป็นพระราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้ทรงปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน แสดงให้เห็นว่าได้ทรงเป็นพุทธมามกะ เป็นพุทธศาสนูปถัมภกอย่างแท้จริง

สารบัญ

พระชัยวัฒน์
- พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ 1 - พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ 9
- พระชัยนวรัฐ
- พระชัยวัฒน์มงคลวราภรณ์

พระแก้วประจำรัชกาล
- พระแก้วประจำรัชกาลที่ 1 - พระแก้วประจำรัชกาลที่ 7
- คำจารึกที่ฐานพระชัยวัฒน์
- คาถามหาไชยมงคล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160043637 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน