0
พระธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (ปกแข็ง)
รวมคำสอนของพระบรมศาสดา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา แสดงและอบรมสั่งสอนแก่ท่านสาธุชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อความสงบร่มเย็นแห่งชีวิต สังคม และประเทศชาติ
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พระธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (ปกแข็ง)" เล่มนี้ ท่านเจ้าประคุณ พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) พระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาคุณ อันปรากฏแก่พุทธบริษัททั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้ ท่านได้นำคำสอนของพระบรมศาสดา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดง และอบรมสั่งสอนแก่ท่านสาธุชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อความสงบร่มเย็นแห่งชีวิต สังคม และประเทศชาติ

    พระธรรมเทศนาของท่านมีมากมาย และได้มีผู้จัดพิมพ์ขึ้นหลายครั้ง แต่ก็มีผู้สนใจต้องการนำไปศึกษาและปฏิบัติอยู่เสมอมา พระธรรมเทศนาของท่านเจ้าประคุณ พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ที่ท่านได้แสดงโปรดญาติโยม สาธุชน ทุกหมู่เหล่า สามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ แม้ผู้นั้นจักเป็นเยาวชน คนหนุ่มสาว หรือกระทั่งคนชรา ไม่ว่าจะเกี่ยวกับครอบครัวหรือสังคม ท่านสามารถแสดงธรรมได้อย่างแจ่มชัด และชี้ทางออกไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สารบัญ

พระธรรมเทศนา : หมวด สุขสงบด้วยศีล
- บทสวดมนต์หลัก
- สุขสงบด้วยศีล
- สมาธิในวิธีการ
ฯลฯ

พระธรรมเทศนา : หมวด วิถีแห่งจิต
- วิถีแห่งจิต
- การปฏิบัติสมาธิตามหลักธรรมชาติ
- ภาวนาหัดตาย
ฯลฯ

พระธรรมเทศนา : หมวด อบรมกรรมฐาน
- สมถกรรมฐาน
- การตามรู้จิต ตามรู้ความคิด
- สมาธิวิธี
ฯลฯ

พระธรรมเทศนา : หมวด สมาธิภาวนา
- ศีลและวิธีทำสมาธิ
- บริกรรมภาวนา และการตามกำหนดรู้
- ปุจฉา-วิสัขนา เรื่อง สมาธิภาวนา
- ฝึกหัดทำสมาธิภาวนานอนหลับมักจะฝันเพราะเหตุใด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160310463 (ปกแข็ง) 236 หน้า
ขนาด: 152 x 216 x 38 มม.
น้ำหนัก: 945 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน