0
พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวังเจ้านาย
ประวัติความเป็นมาและสาระน่ารู้ของพระบรมมหาราชวัง พระราชวังสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี 3 แห่ง ได้แก่ พระราชวังดุสิต พระราชวังพญาไท และพระราชวังบางปะอิน และวังเจ้านายที่สำคัญ 6 แห่ง
ผู้เขียน ส.พลายน้อย
หนังสือ199.50 บาท
e-books(PDF) ?165.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คำว่า "วัง" ตามความหมายที่เข้าใจกันทั่ว ๆ ไปหมายถึง ที่ประทับ ที่อยู่ของเจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และหม่อมเจ้า ก็เรียกว่าวังทั้งสิ้น วังบางแห่งแม้จะเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ แต่ยังคงเรียกว่าวังก็มี เช่น วังศุโขทัย ทั้งนี้เป็นเพราะตามขัตติยราชประเพณี พระมหากษัตริย์จะทรงประกาศราชโองการสถาปนาวังขึ้นเป็น "พระราชวัง" มิใช่ว่าวังใดเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แล้วจะเรียกว่า "พระราชวัง" ได้ทั้งหมดหนังสือเรื่องนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและสาระน่ารู้ของพระบรมมหาราชวัง 3 พระราชวังสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี ได้แก่ พระราชวังดุสิต พระราชวังพญาไท และพระราชวังบางปะอิน และ 6 วังเจ้านายที่สำคัญ ได้แก่ วังบูรพาภิรมย์ วังสราญรมย์ วังท่าพระ วังวรดิศ วังจันทรเกษม และวังศุโขทัย

    ซึ่งเนื้อหาเล่มนี้จะถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและสาระน่ารู้ของพระบรมมหาราชวัง พระราชวังสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี 3 แห่ง ได้แก่ พระราชวังดุสิต พระราชวังพญาไท และพระราชวังบางปะอิน และวังเจ้านายที่สำคัญ 6 แห่ง ได้แก่ วังสราญรมย์ วังท่าพระ วังศุโขทัย วังบูรพาภิรมย์ วังวรดิศ และวังจันทรเกษม ซึ่งบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเหตุการณ์บางอย่างที่สำคัญ

สารบัญ

- พระบรมมหาราชวัง
- พรราชวัง
- พระราชวังดุสิต
- พระราชวังพญาไท
- พระราชวังบางปะอิน

- วังเจ้านาย
- วังสราญรมย์
- วังท่าพระ
- สังศุโขทัย
- วังบูรพาภิรมย์
- วังวรดิส
- วังจันทรเกษม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160039234 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน