0
พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดา ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม
รวบรวมรายพระนามและพระราชประวัติของพระบรมราชินี พระมเหสี ในพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน รายนามและประวัติของเจ้าจอมมารดา เจ้าจอม ในรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5
ผู้เขียน ส. พลายน้อย
หนังสือ313.50 บาท
e-books(PDF) ?265.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดา ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม" เล่มนี้ เป็นหนึ่งในผลงานขียนของ "ส. พลายน้อย" ซึ่งเป็นหนังสือที่กล่าวถึพระราชประวัติและประวัติของพระบรมราชินี พระมเหสี เจ้าจอมมารดา และจ้าจอม ของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุรัตนโกสินทร์ อาทิ สมเด็จพระสุริโยทัย พระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา, สมเด็จพระอัครมเหสี (หอกลาง) ในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี, สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ เจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นเจ้าจอมคนสุดท้ายแห่งราชวงศ์จักรี ฯลฯ พร้อมรูปประกอบจำนวนมาก นับเป็นผลงานเขียนอันทรงคุณค่า และแฝงไว้ด้วยสาระสำคัญทางประวัติศาสตร์

สารบัญ

พระบรมราชินีและพระมเหสี
- สมเด็จพระสุริโยทัย
- พระวิสุทธิกษัตรีย์
- กรมหลวงโยธาทิพ
- กรมหลวงโยธาเทพ
- พระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ฯลฯ

เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอม
- เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมในรัชกาลที่ 1
- เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมในรัชกาลที่ 2
- เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมในรัชกาลที่ 3
- เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมในรัชกาลที่ 4
- เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมในรัชกาลที่ 5

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ส. พลายน้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2553 เป็นนักเขียนหนังสือแนวสารคดีที่มีผลงานเขียนมากมายที่ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ในเครือสถาพรบุ๊คส์ เช่น วรรณคดีอภิธาน, เล่าเรื่องความหลัง, เกิดในเรือ, ชีวิตตามคลอง, ครัวไทย, เรื่องข้างสำรับ, กระยานิยาย, 108 ที่กรุงเทพฯ ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม, 100 รอยอดีต, ขัตติยะประเพณี, ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160040421 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 21 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน