0
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่ทรงเปล่งออกมาจากพระโอษฐ์ เปรียบดั่งน้ำทิพย์ชะโลมใจให้กับเหล่าพสกนิกรที่ได้ยินได้ฟัง ยังความปลื้มปิติเป็นยิ่งนัก
ผู้เขียน ซัม สาวพัตร์
หนังสือ179.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งการเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระองค์ พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระราชอัจฉริยะภาพหลากหลายแขนงของพระองค์
ล้วนแล้วแต่ทรงกระทำเพื่อพสกนิกรของพระองค์แทบทั้งสิ้น พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่ทรงเปล่าออกมาจากพระโอษฐ์ เปรียบดั่งน้ำทิพย์ชะโลมใจให้กับเหล่าพสกนิกรที่ได้ยินได้ฟัง ยังความปลื้มปิติเป็นยิ่งนัก หากผู้ใดได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำไปประพฤติปฏิบัติสืบต่อ ๆ กัน ก็จะทำให้ชีวิตตนเอง และครอบครัวประสบแต่ความผาสุกเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

สารบัญ

- พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส รู้จัก สามัคคี
- พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เกี่ยวกับการกีฬา
- พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในการใช้ชีวิตประจำวัน
- พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง
- พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการศึกษา
- มหามงคลกับชีวิต พ.ศ. 2559 และปีต่อ ๆ ไป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162104855 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ย้อนรอย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน