0
พระบรมราโชวาท คำสอนพ่อ
บันทึกคำสอนเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิต
หนังสือ47.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พระบรมราโชวาท คำสอนพ่อ" เล่มนี้ ได้รวบรวมพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในวาระต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนดี ความดี ความเพียร คุณธรรมของคน การทำงาน ความพอเพียง คุณธรรมผูกจิตใจ อนาคตทำนายได้ แก้ปัญหาด้วยปัญญา การแก้ไขข้อบกพร่อง และการพิจารณาทบทวน ซึ่งหากชาวไทยได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งแล้ว จะทำให้เกิดความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

สารบัญ

คำสอนพ่อ ข้อที่ 1 เรื่อง...คนดี
คำสอนพ่อ ข้อที่ 2 เรื่อง...ความดี
คำสอนพ่อ ข้อที่ 3 เรื่อง...ความเพียร
คำสอนพ่อ ข้อที่ 4 เรื่อง...คุณธรรมของคน
คำสอนพ่อ ข้อที่ 5 เรื่อง...การทำงาน
คำสอนพ่อ ข้อที่ 6 เรื่อง...ความพอเพียง
คำสอนพ่อ ข้อที่ 7 เรื่อง...คุณธรรมผูกจิตใจ
คำสอนพ่อ ข้อที่ 8 เรื่อง...อนาคตทำนายได้
คำสอนพ่อ ข้อที่ 9 เรื่อง...แก้ไขปัญหาด้วยปัญญา
คำสอนพ่อ ข้อที่ 10 เรื่อง...การแก้ไขข้อบกพร่อง
คำสอนพ่อ บันทึกสรุป เรื่อง...การพิจารณาทบทวน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160308255 (ปกอ่อน) 108 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน