0
พระบรมรูปทรงม้า
หนังสือที่ระลึก 100 ปี พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ได้รับการเคารพนับถือมากที่สุดของปวงชนชาวไทยที่รู้จักเป็นดีในนาม "พระบรมรูปทรงม้า"
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ พระบรมรูปทรงม้า เป็นหนังสือที่ระลึก 100 ปี พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ได้รับการเคารพนับถือมากที่สุดของปวงชนชาวไทยที่รู้จักเป็นดีในนาม "พระบรมรูปทรงม้า" หนังสือเล่มเดียวที่กล่าวถึงประวัติการสร้างและภาพเก่าที่หาชมได้ยาก

สารบัญ

- ปฐมเหตุการสร้างพระบรมรูปทรงม้า
- กรณีศึกษาพระบรมรูปทรงม้าองค์แรก
- ประวัติการหล่อพระบรมรูป
- การหล่อพระบรมรูปทรงม้า ณ ฝรั่งเศส
- "พระบรมรูปทรงม้า" พระบรมราชานุสรณ์แห่งรัชกาลที่ 5
- พิธีสมโภช "พระบรมรูปทรงม้า"
- การสักการะพระบรมรูปทรงม้า
- กรณีศึกษาเรื่องคาถาเสกหญ้าม้า
- พระที่นั่งอนันตสมาคม
- บทสรุป

คำนิยม
ความสำคัญของ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้านี้ นับเป็นพระบรมรูปทีสร้างในขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังดำรงพระชนม์อยู่ และยังได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดพระบรมรูปนี้ด้วยพระองค์เอง จึงเป็นอนุสถานที่พระราชทานให้กับอาณาประชาราษฎร์ เพื่อสร้างความสามัคคีพร้อมเพรียงของคนในชาติ
--พลเอก ขวัญชาติ กล้าหาญ--
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757419284 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 144 x 207 x 20 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บันทึกสยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน