0
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ปฏิรูปสยามต้านมหาอำนาจตะวันตก และการยกย่องของประชาคมโลก
เปิดบันทึกประวัติศาสตร์ มองสยามผ่านภาพถ่ายต้นฉบับฟิล์มกระจก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลก
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ตั้งแต่แรกเรา ได้เถลิงถวัลยราชสมบัติมาจนบัดนี้ ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงกว่าแต่ก่อนเป็นอันมาก ทั้งในเมืองนี้และเมืองอื่น ๆ สิ่งของที่คิดทำกันขึ้นใหม่ ๆ อย่างน่าอัศจรรย์ก็ยิ่งทำให้เราทั้งหลายเกิดมีความคิดที่จะกระทำให้บ้านเมืองของเราเสมอเหมือนกับเมืองอื่นในการเช่นนี้มากขึ้น" 

    "เราตั้งใจอธิษฐานว่า เราจะทำการโดยเต็มกำลังอย่างดีที่สุดที่จะทำให้กรุงสยามเป็นประเทศอันหนึ่งซึ่งมีอิสรภาพและความเจริญ เราทั้งหลายต้องพร้อมกันพยายามกระทำการไม่เฉพาะเพียงสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียว แต่ต้องเป็นสิ่งอันชอบธรรมด้วย" 

สารบัญ

- ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเอกสารสำคัญประวัติศาสตร์ มรดกความทรงจำแห่งโลก ปี พ.ศ.2552
- ยูเนสโกขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจก ต้นฉบับภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 5 มรดกความทรงจำแห่งโลก ปี พ.ศ.2560
- พระราชประวัติ รัชกาลที่ 5
- พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเสวยราชย์
- มีรับสั่งหาครูฝรั่งจากสิงค์โปร์
- นางแอนนา ลิโอโนเวนซ์ เข้ามาสอนภาษา
- พระราชพิธีโสกันต์
- ทรงผนวชสามเณร
- พระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
- โปรดให้เลื่อนพระยศตามราชประเพณี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735407279 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 145 x 208 x 25 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามความรู้, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน