0
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ-เจ้าแผ่นดินสยาม
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระปิยมหาราช ด้วยความมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รู้จักพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้นำแห่งสยามใหม่ ผ่านพระราชกรณียกิจสำคัญ
หนังสือ475.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ-เจ้าแผ่นดินสยาม" เล่มนี้ เป็นผลงานที่ "ดร. ธิดา" เขียนขึ้นด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระปิยมหาราช และเป็นผลงานเพียงเล่มเดียวที่ท่านเขียนเกี่ยวกับประวัติบุคคล ด้วยความมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รู้จักพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้นำแห่งสยามใหม่ ผ่านพระราชกรณียกิจสำคัญ อาทิ การเลิกไพร่-ทาสให้สิทธิแก่ราษฎร พัฒนาราษฎรของพระองค์ด้วยการให้สิทธิในชีวิตและสิทธิในที่ดินทำกิน การจัดระบบการศึกษา และการเสด็จประพาสยุโรป ที่ทรงนำพาสยามไปให้ทั่วโลกรู้จัก ด้วยแนวคิด "ข่มตนยกท่าน" การที่ทรงสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในท้องถิ่นด้วย การเสด็จประพาสต้น และอีกหลาย ๆ ด้านที่หลายอย่างเป็นรากฐานที่พัฒนามาสู่การเป็นประเทศไทยปัจจุบัน พระองค์ทรงริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของสยามให้มีความ "ศิวิไลซ์" ด้วยทรงตระหนักความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศสู่โลกสากลอย่างที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้

สารบัญ

ภาค 1 สยามินทร์ปิ่นธเรศเจ้า จุลจอม จักรเอย
- เสวยราชสมบัติ
- พระราชอำนาจสูงส่ง
- วิวัฒนาการไปตามครรลอง "โลกย์"
- เสด็จสู่สวรรคาลัย

ภาค 2 ราษฎรในควรลองแห่งความเจริญของสยาม
- การเลิกทาส
- อุดมคติเกี่ยวกับทาส
- กระบวนการสลายตัวของระบบทาส
ฯลฯ

ภาค 3 บ้าน เมือง และประเทศในสายพระเนตร
- พื้นฐานความคิดเกี่ยวกับประเพณีการทูตสยาม
- "การเจริญพระราชไมตรี"
- นโยบาย "ข่มตนยกท่าน"
- เสด็จประพาสยุโรป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164650039 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 167 x 229 x 22 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน