0
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระปิยมหาราช (ฉบับการ์ตูน)
พระราชประวัติของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระราชกรณียกิจของพระองค์
ผู้เขียน สละ นาคบำรุง
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช ที่มีความสำคัญมิใช่เพียง เพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เท่านั้น แต่ยังเป็นวันที่คนไทยจะได้ร่วมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงสร้างความก้าวหน้ามั่นคงแก่แผ่นดินและคนไทยอย่างเหลือคณานับ ตั้งแต่การเลิกทาส การพัฒนาบ้านเมือง ปรับเปลี่ยนระเบียบการปกครองให้ทันสมัย สร้างสาธารณูปโภค การคมนาคม จนถึงการรักษาเอกราชที่ทำให้สยามไม่ต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของกลุ่มประเทศตะวันตกที่ออกล่าอาณานิคม จึงกล่าวได้ว่า ที่บ้านเมืองเราเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ ทุกอย่างดูเหมือนจะมีจุดเริ่มต้นจากพระองค์แทบทั้งสิ้น

    กระนั้น ก็ยังมีสิ่งที่เราควรรู้อีกมากว่าตลอดรัชสมัยอันยาวนานของพระองค์ท่านนั้นเกิดอะไรขึ้น และพระองค์ท่านทรงผ่านภาวะแห่งความยากลำบากนั้นอย่างไร จนทำให้สยามประเทศมั่นคงและมั่งคั่งมาจนถึงวันนี้ การนำเสนอพระราชประวัติในรูปแบบการ์ตูนช่องก็เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างเป็นรูปธรรม ว่าที่เรามีชาติมีแผ่นดินถึงวันนี้เพราะพระองค์ท่านโดยแท้จริง!

สารบัญ

ช่วงที่ 1 ปฐมบทแห่งมหาราชผู้เป็นที่รัก
ช่วงที่ 2 ยุวกษัตริย์ผู้มีสายพระเนตรกว้างไกล
ช่วงที่ 3 พระราชอำนาจบริบูรณ์ ปฏิรูปบ้านเมืองช่วงแรก
ช่วงที่ 4 สยามสู่ยุคพัฒนา
ช่วงที่ 5 สยามสู่วิกฤต
ช่วงที่ 6 เพื่อธำรงเอกรัฐ
ช่วงที่ 7 ทวยราษฎร์แซ่ซ้องสดุดี
ช่วงที่ 8 ไกลบ้าน
ช่วงที่ 9 สมเด็จพระปิยมหาราช

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161825690 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 11 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน