0
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : King Chulalongkorn the Great (Rama V)
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จบูรพกษัตริย์แห่งสยาม : The Seven Great Kings Biography and Contributions to Siam
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง (พ.ศ. 2411) ทรงมีพระราชกรณียกิจที่ทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอาณาประเทศ ทรงตัดสินพระราชหฤทัยเลิกทาสคืนอิสรภาพของมวลประชาสู่ความเป็นไท ทรงจัดตั้งระบบราชการที่มีความทันสมัยแบบตะวันตก ทรงพัฒนาการทหารให้มีความเจริญรุ่งเรือง สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันกาล และพระราชกรณียกิจอีกมากล้นเกินคณานับ กระทั่งผู้คนมักออกพระนาม "พระปิยมหาราช" แปลว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รัก รวมสิริดำรงราชสมบัติ 42 ปี 22 วัน (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) รวมพระชนมายุ 58 พรรษา

    หนังสือชุด 7 กษัตริย์ราชภักดิ์ นี้ นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณที่ทรงสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ จัดพิมพ์สองภาษาไทย-อังกฤษ ท้ายเล่มมีแบบฝึกหัดทบทวนและข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวอุทยานราชภักดิ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160026616 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด: 211 x 293 x 4 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน