0
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ (PDF)
ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ชาวไทย
หนังสือ94.05 บาท
e-books(PDF) ?99.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ชุด มหาราช ฉบับการ์ตูน" เล่มนี้ ได้ให้สาระสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่ และในหนังสือเล่มนี้ ได้บอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ ทรงพลิกวิกฤษเศรษฐกิจหลังสงครามโลก ทั้งส่งเสริมการคมนาคมและการสื่อสาร ทรงตั้งปณิธานสร้างระบอบประชาธิปไตย พระราชทานรัฐธรรมนูญให้เป็นหลักปกครองไทยจนตราบปัจจุบัน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840211972 (PDF) 48 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน